Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

logo-hanycom

logo-hanykoucink

zelenybutton03V době mého působení ve funkci generálního ředitele Českých drah (1998-2003) pracovala Zdenka Celá jako tisková mluvčí této organizace. Svoji činnost vykonávala s vysokou mírou loajality vůči podniku, na vysoké odborné úrovni, přitom však velmi přirozeně, s půvabem a lidským nadhledem. Dokázala organizovat běžné informační toky, stejně tak řešit i situace v oblasti krizové komunikace. Se svým milým a neotřelým přístupem tak dokázala přirozeně řešit i velmi komplikované situace. Firmu reprezentovala na vysoké profesionální úrovni, kterou při jednotlivých akcích nejednou ocenili i vládní představitelé.
Dalibor Zelený
1998-2003 generální ředitel Českých drah,
t.č. generální ředitel Železnic Slovenskej republiky
 


pithart Paní Zdenka Celá je profesionálka public relations každým coulem: na každou situaci dobře připravená, pohotová, pozitivní, milá. Je radost s ní pracovat. Máte s ní jistotu, že se nic špatného nemůže stát, že vás nic nezaskočí.
JUDr. Petr Pithart, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR
burjanekZdenka Celá patřila v době svého působení v Denících Bohemia k těm vedoucím redaktorům okresních redakcí, kteří s velikým nasazením, vervou, zápalem, ale zároveň s konkrétní vlastní představou o svém poslání rozjížděli za naší pomoci jeden z devíti titulů novin ve východních Čechách. Nápaditost, zodpovědnost, náročnost i určitá mediální zkušenost a kreativnost, to všechno prokázala za poměrně krátkou dobu působení v novinách. Tyhle její přednosti byly samozřejmě některým lidem na obtíž, ale líbila se mi na ní zarputilost a důslednost při obhajování a realizaci svých nápadů. Bez ohledu na čas i těžkosti dokázala vymyslet pro redakci spoustu věcí, získat pro to své redaktory a uplatnit, v případě nutnosti, náročnost v nesporných řídících schopnostech.
Mgr. Vladimír Burjánek, do roku 2004 zástupce šéfredaktora Deníků Bohemia, divize východ v Hradci Králové

Se Zdenkou Celou se potkáváme pracovně i soukromě mnoho let. Vzájemná spolupráce je vždy velmi tvůrčí a obohacující, věřím, že pro obě strany. Se Zdenkou ráda spolupracuji proto, že od nápadu přes realizaci až po dokončení je vždy profesionálkou a člověkem, který hledá nové cesty, posuzuje možnosti a nakonec na základě svých znalostí, zkušeností a citu pro věc odvede skvělou práci. V roce 2007 pro nás Zdenka Celá připravovala PR a grafickou prezentaci projektů financovaných SF EU. Bylo třeba oslovit odborníky a zároveň zprostředkovat informace i veřejnosti, což není vždy jednoduché. Zdenka připravila výstupy, které jsou profesionální, informačně obsažné, přesně takové, jaké jsme si představovali. Těším se na další spolupráci.
Leona Matějíčková, A Trend www.a-trend.cz

Copyright 2014 © Zdenka Hanyšová Celá | Realizace HezkéWEBY.cz |