Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

logo-hanycom

logo-hanykoucink

button02Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, konzultantka, odbornice na komunikaci s veřejností a s médii

Mám bohaté zkušenosti v oblasti Public Relations a v médiích. V současné době poskytuji PR poradenství pro neziskové instituce a samosprávu: mj. pro Svitavskou nemocnici, a. s.,  pro Město Ústí nad Orlicí. V parlamentních volbách 2010 jsem pracovala pro TOP 09 v Pardubickém kraji. Konzultantskou a poradenskou činnost poskytuji Institutu komunikace s veřejností při VOŠP Praha. Přednáším Publicitu a vztahy s médii a s veřejností v neziskovém sektoru studentům na VOŠP Praha.

Zkušenosti: Zvláště cenné pro mě byly zkušenosti z pozice tiskové mluvčí jedné z největších státních firem – Českých drah, která se v době mého působení v letech 2002 – 2003 transformovala na akciovou společnost. Vedla jsem tiskové oddělení a zastupovala jsem ředitele Odboru vnějších vztahů. Novinářské zkušenosti v elektronických i tištěných médiích jsem získala v Českém rozhlase Hradec Králové (1991/99) a Radiožurnálu a v Denících Bohemia, kde vedla okresní redakci Svitavského deníku (2000/02). Další zkušenosti jsem nasbírala v pozici tiskové mluvčí v samosprávě (MěÚ Svitavy). Nezapomenutelnou zkušeností pro mě byla spolupráce s místopředsedou vlády Ing. Josefem Luxem v letech 1996 – 1999.

Vzdělání: V roce 2005 jsem absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Žurnalistika a v roce 2007 jsem dokončila magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor marketingové komunikace.

Bydlím v Časech u Pardubic. Mám dva dospělé syny.

Jsem samostatná, organizačně zdatná, kreativní, loajální.
Každá zkušenost je pro mě motivací.


- Éry mého profesního života


Životopis

Mgr. Bc. Zdenka Hanyšová Celá

Narozena: 5. 6. 1960 v Ústí nad Orlicí
Bydliště: Časy 25, 534 01 Holice v Čechách.
Stav: Jsem vdaná

Dosažené vzdělání:
 • 2005 – 2007: magisterské studium na UTB, Fakulta multimediálních komunikací, obor Marketingové komunikace, Diplomová práce Komunikační strategie města Svitavy
 • 2003 - 2005: bakalářské studium na Univerzitě Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor Žurnalistika, bakalářská práce Historie tištěných masmédii na Ústeckoorlicku za První republiky
 • 2002: Certifikát - Konference Corporate Public Ralations (IIR Vídeň)
 • 2002: Certifikát - Workshop Lobbing ve vztahu k Public Relations (IIR Vídeň)
 • 1975 – 1979: Střední ekonomická škola Svitavy, obor všeobecná ekonomika

Profesní životopis:
 • 2008 (říjen) – dosud Vyšší odborná škola publicistiky Praha, vztahy s veřejností
  Výuka předmětu Spolupráce s veřejností a médii v neziskovém sektoru a Tvorba školního média
  Vedení specializační dílny PSV
 • 2008 (červen) – dosud Město Ústí nad Orlicí, vztahy s médii a vztahy s veřejností, PR
 • 2007 (září) – dosud *Svitavská nemocnice*, a. s., vztahy s veřejností, Press relations
 • 2008Externí spolupráce s *Westminster, s*. r. o. Praha -- komunikace ve veřejné správě
 • 2007 – dosud *Svitavská nemocnice*, a. s., vztahy s veřejností, Press relations
 • 2003 – 2007 – Město Svitavy, tisková mluvčí, Public-Relations města, vnější vztahy oslavy 750 let města, tvorba komunikační strategie v samosprávě
 • 2002 – 2003 – České dráhy, a. s., Generální ředitelství Praha vedoucí tiskového oddělení, tisková mluvčí a zástupkyně ředitele Odboru vnějších vztahů
 • 2000 – 2002 – Deníky Bohemia – Noviny Svitavska – start deníku v okrese, vedoucí redaktorka okresní redakce
 • 1999 – 2000 – České dráhy, s. o., Generální ředitelství Praha – tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
 • 1996 – 1998 – asistentka poslance a místopředsedy vlády Josefa Luxe pro Východočeský kraj
 • 1996 – 1999 – Český rozhlas Hradec Králové: externí redaktorka, moderátorka,editorka, vedoucí vydání Český rozhlas 1 – Radiožurnál: externí redaktorka, moderátorka Regionální televize Kabel Plus a Video Puls Hradec Králové– externí redaktorka
 • 1991 – 1996 – Český rozhlas Hradec Králové: redaktorka, moderátorka, zpravodajka
 • 1987 – 1991 Tesla Lanškroun, n. p. – redaktorka závodního časopisu a rozhlasu
 • 1979 – 1987 – Tesla Lanškroun, n. p. – sekretářka vedoucího odboru, sekretářka náměstka ředitele pro technologii
Zájmy: Fotografování, cestování, četba, cyklistika, vzdělávání
Politika: Nebyla jsem a nejsem členkou politické strany.
Jazyky: základy němčiny, začátečnice v angličtině, lehká konverzace v ruštině (maturita 1979, zkouška na UP Olomouc 2005)

 


Copyright 2014 © Zdenka Hanyšová Celá | Realizace HezkéWEBY.cz |