Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

logo-hanycom

logo-hanykoucink

 • button01Public relations – budování vztahu s veřejností
 • Tvorba image – budování dobrého jména, značky
  Budování dobrého jména (značky, image) firmy, úřadu, nemocnice, fyzické osoby, budování povědomí v regionu i v širším území (Pardubický kraj, Česká republika).
  Budování patriotismu zaměstnanců firmy, úřadu, fyzické osoby a prohlubování loajality zaměstnanců. Budování otevřené komunikace.
  Prohlubování vztahů s klienty
  Prohlubování vztahů s médii
 • Komunikační a mediální poradenství
  Komunikace s médii: příprava a vedení tiskových konferencí, včetně námětů témat, zpracování tiskových zpráv a jejich rozesílání předem vytipovaným médiím Poradenství v krizi (krizová komunikace)
 • Poradenství v krizi (krizová komunikace)
 • Tvorba komunikační strategie (vnitřní i vnější)
  Definice cílových skupin pro komunikaci
  Cílená komunikace s definovanými cílovými skupinami, akcent na vytipované cílové skupiny (včetně vnitřní komunikace),
  Definice komunikačních kanálů a jejich zkvalitnění,
  Předcházení krizovým situacím (často zapříčiněným nesrozumitelnou či pozdní komunikací problému)
  Vyjasnění firemní identity, tvorba firemního loga (značky) se všemi souvislostmi
 • Analýza marketingového prostředí firmy
  • kde se nacházíme? (kdo jsme, jak si stojíme, kdo využívá našich služeb, odborné personální zázemí, odborné technické vybavení, postavení firmy v rámci regionu, kraje)
  • kam směřujeme? (co to bude znamenat pro: zaměstnance, pro veřejnost, náležitě, vhodně, srozumitelně komunikovat)
  • co pro to musíme udělat?
  • Kdo jsou naši partneři
  • opinion leaders – veřejné osobnosti, které nás podporují
 • Analýza současného stavu komunikace (vnější i vnitřní)
  • definice a analýza v současnosti oslovených cílových skupin,
  • definice a analýza využívaných komunikačních kanálů a míra vhodnosti oslovení,
  • SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení v komunikaci),
  • výběr segmentů, na které zaměřit komunikaci především,
  • kombinace vhodných komunikačních kanálů,
  • analýza komunikace uvnitř organizace (předávání informací, budování image, loajality)
 • Nabídka pro města a obce
 • Sjednávání mediálního partnerství, propagace aktivit
 • Propagace projektů a aktivit spojených s úřadováním grantů (např. projekty EU)
 • Tvorba a výroba informačních brožur, letáků (viz odkaz "moje portfolio")
 • Tvorba a výroba firemního (úředního) bulletinu (viz odkaz "moje portfolio")
 • Tvorba a aktualizace webových stránek (viz www.nemsy.cz; www.roman-linek.cz; www.koalicepk.cz; atd.)
 • Příprava a vedení eventů na klíč – akcí spojených s publicitou: organizace seminářů, školení, významných oslav, návštěv
 • Moderátorská činnost – vedení uvádění kulturních akcí, vedení diskuzí, kulatých stolů (viz odkaz "moje portfolio")

A další záležitosti dle dohody

PRO KOHO?

 • Firmy
 • Fyzické osoby
 • Veřejnou správu – městské úřady, instituce
 • Nemocnice
 • Obecně prospěšné organizace
 • ...a pro každého, kdo potřebuji poradit a pomoci s public relations

CO GARANTUJI?

 • Spolehlivost
 • Profesionalitu
 • Zkušenosti a reference
 • Kreativitu
 • Srozumitelnost
 • Diskrétnost
 • Spolupráci s odborníky

Copyright 2014 © Zdenka Hanyšová Celá | Realizace HezkéWEBY.cz |